Správne čistenie zubov pomocou manuálu zubnej kefky

Trik je v tomto:

Snímka obrazovky 2017-01-18 o 12.34.02

- pozícia kefky pod 45-stupňovým uhlom 
- polovica plochy vlákien na ďasne a polovica na ploche zuba
- malé krúživé pohyby
- s použitím len minimálneho tlaku
...to je naozaj všetko.

 

Samozrejme, máme pre vás aj detailnejší návod
Už ak si pri umývaní zubov spomeniete čo i len na prvú inštrukciu, ste na správnej ceste: čistite si zuby a líniu ďasien (sulkus) jemne ale účinne vďaka veľkému počtu jemných CUREN vlákien našich zubných kefiek ®. Tlak v kombinácii so stredne mäkkou alebo dokonca tvrdou kefkou často spôsobuje poškodenie zubov a ďasien.

Detajlnejšie inštrukcie:

 

Nasledujúce pokyny vám pomôžu pri správnom čistení zubov. Najdôležitejšie je zvyknúť si na malé krúživé pohyby vykonávané takmer bez akéhokoľvek tlaku. Čistenie zubov je ako lyžovanie, tanec alebo jogging: prax robí majstra a opakovanie je matkou múdrosti. 
Požiadajte vášho zubného lekára, aby si s vami techniku umývania zubov pravidelne zopakoval.Systém čistenia zubov Vždy postupujte podľa toho istého vzorca. Napríklad, umývajte najprv vonkajšie a následne vnútorné plochy zubov, horné a potom dolné zuby.Malé krúživé pohyby bez tlakuNezabúdajte, že zubná kefka CURAPROX vyčistí vaše zuby aj bez akéhokoľvek tlaku. Buďte k sebe jemný.Naučte sa správne čistiť zuby Táto čistiaca technika sa vyučuje na našich seminároch iTop. Semináre sú určené zubným lekárom, hygienikom a sestrám, ktorí nadobudnuté znalosti predávajú ďalej svojim pacientom.

 

Dolný rad zubov

1. Umiestnenie: Začnite vonkajšími plochami dolného radu zubov. Umiestnite zubnú kefku kefku CS 5460 ultra soft na poslednej stoličke tak, aby sa polovica plochy vlákien nachádzala na ďasnách a druhá polovica na zube. Uhol natočenia hlavičky kefky (cca 45 stupňov) by mal smerovať nadol, smerom k zubu. Je to oveľa jednoduchšie, ako to znie - zubná kefka CURAPROX má osemhrannú rukoväť a tak ľahko a pohodlne padne do ruky pod tým správnym uhlom. 54277_anleitung0_detail_1
54359_anleitung0_detail_2 2. Dookola: Teraz krátkymi krúživými pohybmi prejdite kefkou všetky vonkajšie plochy od zadnej stoličky cez predné dolné zuby až po poslednú stoličku na druhej strane čeľuste. Nevynechajte ani jeden zub, urobte si čas a sústreďte sa na každý zub osobitne. Na každej plôške urobte 5-10 malých krúživých pohybov. Pokračujte na vnútornej strane dolného radu zubov (bod 3).

3. Dookola II.: Pracujte na každom zube aj z jeho vnútornej strany. Kefku držte zľahka, pod uhlom. Netlačte. Krúživým pohybom sa dostanete z jednej strany čeľuste na stranu druhú, až po poslednú zadnú stoličku od miesta, kde sme začali v bode 1.
54507_anleitung0_detail_3
54558_anleitung0_detail_4

Špeciálny prípad: čistenie poslednej stoličky

4. Pokračujte krúživými pohybmi okolo celého zuba, kefku držte v čo najvertikálnejšej polohe a vláknami kolmo na zub.Špeciálny prípad: vnútorné plochy predných dolných zubov

5. Umiestnenie: Držte zubnú kefku tak vertikálne, ako je to len možné. Vlákna by opäť mali pokrývať zčasti vnútornú stranu predných zubov a zčasti ďasno. Aj v tomto ostrom uhle pohybujte kefkou malými krúživými pohybmi. 
Prečo je potrebné predné zuby čistiť týmto spôsobom? Predná časť čeľuste z vnútornej strany je totiž tak úzka, že by sa tam zubná kefka pod iným uhlom nevmestila a nebola by schopná efektívne toto miesto vyčistiť. A to by mohlo byť nebezpečné, keďže práve v tejto oblasti sa nachádzajú slinné zľazy produkujúce významné množstvo slín. Je to miesto tvorby veľkého množstva zubného povlaku, ktoré si vyžaduje vašu pozornosť.


54598_anleitung0_detail_5
54641_anleitung0_detail_6

Horný rad zubov

6. Okolo: Opäť začnite z vonkajšej strany poslednej hornej stoličky. Umiestnite kefku pod uhlom a pokračujte v čistení, ako je popísané v bode 1., 2. a 3. Udržujte hlavičku kefky pod miernym uhlom smerom k ďasnám (asi 45 stupňov) a presúvajte sa krúživými pohybmi z jednej strany cez predné zuby až na poslednú stoličku na druhej strane čeľuste. Nezabúdajte na to, aby ste netlačili! 

Špeciálny prípad: čistenie horných stoličiek

7. Pokračujte krúživými pohybmi okolo celého zuba, kefku držte v čo najviac vertikálnej polohe. Hlavička smeruje nahor, rúčka kefky smerom nadol.


54664_anleitung0_detail_7
54692_anleitung0_detail_8

Špeciálny prípad: vnútorné plochy predných horných zubov

 8. Ostrý uhol a krúživé pohyby. Vyčistiť vnútornú stranu horných predných rezákov vyžaduje rovnaký prístup ako vyčistenie dolných predných zubov v bode 5. Uchopte zubnú kefku vertikálne tak, že vlákna smerujú akoby dopredu, časť vnútornej plochy zuba a časť ďasna sú nimi pokryté.

Žuvacie plochy

9. Začnite na stoličkách a pomaly sa posúvajte smerom dopredu. S kefkou vykonávajte len krátke pohyby smerom dopredu a dozadu. Žuvacím plochám venujte dostatočnú pozornosť pri umývaní detských zúbkov.

54717_anleitung0_detail_9

Každý človek je jedinečný

 Každý človek, ústa, každý zub a dokonca aj medzizubný priestor je jedinečný. Spôsob čistenia zubov je preto nevyhnutné prispôsobiť anatómii, veku a schopnostiam jednotlivca. Poraďte sa so svojím zubným lekárom alebo hygienikom a poproste ho o individuálny nácvik umývania zubov. Dokonalú a efektívnu techniku umývania zubov sa nie je možné naučiť len čítaním. Len praktické ukážky a cvičenie z vás urobia majstra!

 Profesionálna pomoc

 Ako sme už spomínali, ideálne je nacvičiť si čistiacu techniku so svojím zubným lekárom alebo hygienikom. Pravidelne ju precvičovať a kontrolovať. Práve odborníci vám poradia, ktoré medzizubné priestory čistiť pomocou dentálnej nite, a ktoré medzizubnou kefkou. Stanovia vám jej správnu veľkosť a naučia vás ju správne používať.

Kompletnú ponuku Zubnej hygieny nájdete aj v našej ponuke.