Vitamín

Vitamíny sú esenciálne látky, ktoré spolu s bielkovinami, tukmi a sacharidmi patria k základným zložkám ľudskej stravy. V ľudskom organizme majú funkciu katalyzátorov biochemických reakcií, preto zohrávajú významnú úlohu pri procesoch vstrebávania a výmeny látok medzi vonkajším prostredím a živým organizmom.

Rozoznávame 13 základných vitamínov. Až na niektoré drobné výnimky si ich ľudský organizmus nedokáže sám vyrobiť a musí ich dostávať prostredníctvom stravy alebo umelým doplnením. Pri nedostatku vitamínov dochádza v organizme k stavom, ktoré označujeme ako hypovitaminóza. Hypovitaminóza môže nastať aj pri niektorých ochoreniach, kedy organizmus nie je schopný vitamíny vstrebávať.

 

Nedostatok vitamínov sa prejavuje poruchami rôznych funkcií organizmu, ktoré môžu vyústiť až vo vážne ochorenia. Naopak pri nadbytočnom príjme niektorého vitamínu môže dôjsť k jeho predávkovaniu a stavu organizmu, ktorý označujeme ako hypervitaminóza. Tento stav je reverzibilný a odznie keď vylúčime daný vitamín zo stravy.Funkcia vitamínov v ľudskom organizme
Vitamíny sú veľmi dôležité pre správnu funkciu organizmu, pretože sa podieľajú na metabolizme bielkovín, tukov a cukrov.Sú nevyhnutné pre udržanie radu telesných funkcií a výstavbu nových tkanív. V súčasnej dobe je dokázané, že vitamíny majú nezastupiteľnú funkciu v prevencii niektorých ochorení, spomaľujú degeneratívne prejavy starnutia a sú schopné posilňovať a obnovovať imunitné reakcie organizmu.

Vitamíny sú pre ľudský organizmus veľmi dôležité:

- vo forme koenzýmov sa zúčastňujú metabolizmu živín, teda premeny bielkovín, tukov a sacharidov na energiu (B-komplex, vitamín B1 sa zúčastňuje metabolizmu sacharidov a škrobov vitamíny B2, B6, a niacín pomáhajú uvoľňovať energiu, sú nevyhnutné pre rast a obnovu nových tkanív: kostná hmota a kolagén (C, D, B6, K1, Ca, Mg), krvotvorba (B6, B12, kys.listová, vitamín C, E a Fe), dobrý vývoj CNS (kys. listová), svalová hmota ( vit.E)
- nevyhnutné pre udržanie telesných funkcií: dobré videnie (vit. A, beta-karotén), krvná zrážanlivosť (vitamín K)
-
posilnenie imunitného systému (vit.C a E)
-
prevencia a podporná liečba niektorých ochorení: prevencia CVD - antioxidačné vitamíny (vit. E, C, beta-karotén), prevencia a liečba osteoporózy (Ca, Mg a vitamíny, zúčastňujúce sa metabolizmu vápnika - C, B6, K1 a D3)

 

Delenie vitamínov
Podľa svojich chemicko-fyzikálnych vlastností sa vitamíny rozdeľujú do dvoch skupín, na lipofilné (rozpustné v tukoch) a hydrofilné (rozpustné vo vode).

-
Medzi lipofilné vitamíny patrí vitamín A (a provitamín A), vitamín D, E, K.
-
Medzi hydrofilné vitamíny radíme vitamín C a skupinu vitamínov B-komplexu (vitamín B1, B2, B6, B12, niacín, kyselina pantoténová, kyselina listová a biotín).

Pre ľudský organizmus je z hľadiska tohto delenia podstatné, že vitamíny rozpustné v tukoch sa ukladajú v organizme a ich zásoba vydrží niekoľko týždňov až mesiacov, zatiaľ čo vitamíny, rozpustné vo vode, sa až na výnimku (vitamín B12), v organizme neukladajú do zásoby, ich aktuálny prebytok sa vylučuje močom a musí byť preto priebežne doplňované.

Ako ovplyvníme celkový obsah vitamínov v strave?

-
množstvom vitamínov v surovinách (závislé na odrode, na ošetrenie, doprave, skladovaní atď.)
-
znižovaním vitamínových strát (dodržiavanie technologických postupov, voľba vhodného inventáru)
- z
vyšovaním využiteľnosti vitamínov (vitamínové koncentráty, fortifikácia = obohacovanie niektorých druhov pokrmov o niektoré druhy vitamínov a nerastných látok)